Privathospitalet Hunderup

Indadvendte brystvorter

Hvad er indadvendte brystvorter?
En indadvendt brystvorte er en brystvorte, der i stedet for at vende udad vender indad. Indadvendte brystvorter viser sig som regel i puberteten, men kan hos nogle ses tidligere. Man kan sagtens have indadvendt brystvorte kun på det ene bryst. Indadvendte brystvorter kan være et kosmetisk problem, der kan afhjælpes ved en operation.

Før operationen
Ved forundersøgelsen vil du blive informeret om fordele og ulemper ved operationen.
I samråd med plastikkirurgen aftales, hvilken operationsmetode der skal vælges.

Umiddelbart inden operationen tages der et klinisk foto, og der tegnes på brystet for at markere, hvor operationssnittene skal lægges. Operationen varer en time. Operationen foregår ambulant og i lokalbedøvelse.

Efter operationen
Efter operationen skal du holde dig i ro, og undgå sport og lignende den første uge. Smerter efter operationen forekommer. Smerterne behandles med paracetamol (fx Panodil, Pinex eller Pamol) 1g x 3-4. Trådene fjernes efter 2 uger hos plastikkirurgen. Du skal komme til kontrol ca. 3 måneder efter operationen, men er naturligvis velkommen til at henvende dig før, hvis der opstår problemer, eller du er i tvivl om noget.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mennesker heler lige pænt. Hvis du har skæmmende ar efter tidligere operationer, er din risiko for at mindre pæne ar øget. Arrene kan klø og blive tykke og røde, men dette vil gradvist aftage i løbet af få måneder og først efter 1-års tid kan man endeligt vurdere arrene. Det første års tid bør du undgå sol og solarium på arrene.

Komplikationer
Blødning i operationsområdet kan forekomme. Sjældent kan der opstå infektion, der oftest viser sig efter 3-5 dage ved feber samt rødme, hævelse og smerter i operationssåret. Hvis der optræder tegn på blødning eller infektion, skal du henvende dig til Privathospitalet Hunderup eller til vagtlægen. Efter operationen kan der komme nedsat følsomhed i brystvorterne, oftest forbigående. Meget sjældent kan der komme vedvarende nedsat eller manglende følesans af brystvorterne. I nogle tilfælde kan der komme indadvendte brystvorter igen, og fornyet operation kan være nødvendig.
De fleste vil kunne amme efter operationen.

Bisidder
Ifølge loven om kosmetiske behandlinger har du krav på at have en pårørende med til konsultationen. Det anbefaler vi, at du benytter dig af, da der er mange informationer at forholde sig til.

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk