Privathospitalet Hunderup

Hageplastik (kalkunhage/dobbelthage)

Ofte med alderen kommer der løs hud og fedt under hagen, hos nogle er det mere udtalt end hos andre.
Ofte vil en fedtsugning under hagen være tilstrækkelig til at ophæve kalkun hagen. Huden vil som oftest trække sig sammen efter fedtsugningen. I nogle tilfælde kan der dog være så meget hud, at det er nødvendigt at fjerne det kirurgisk, enten i samme indgreb som fedtsugningen eller ved en senere operation.

Før fedtsugning/operation
Ved forundersøgelsen vil du blive informeret om hvilken fordele og ulemper der er ved indgrebet. Ved fedtsugning indføres der en kanyle via en lille åbning under hagen. Som regel er det muligt at placere åbningen, således at arret ikke skæmmer.
Skal der fjerne hud kirurgisk, vil du blive orienteret om arrets placering.
Du må ikke indtage acetylsalisylsyre-holdig eller blodfortyndende medicin 1 uger før og 1 uge efter operationen på grund af blødningsrisiko. Rygning bør undgås 2 uger før og 2 uge efter operationen, for at opnå den bedst mulige heling.
Operationen foregår i lokal bedøvelse.

Operationen
Umiddelbart inden operationen tages der et klinisk foto, og området der skal fedtsuges /opereres optegnes. Operationen foregår ambulant og varer ca.1 timer. Ved operationens afslutning vil du blive udstyret med en stramtsiddende bandage.

Efter operationen
Du skal møde til tråd fjernelse ca. 7 dage efter operationen. Der tilrådes sygemelding 1- 7 dage. Vi anbefaler, at du anvender den stramtsiddende bandage i mindst 2 uger efter operationen, den første uge hele tiden og derefter endnu en uge om natten. Man har sjældent smerter efter operationen, men ømhed svarende til hagen er almindeligt. Smertestillende medicin i form af paracetamol ( fx panodil , pinex eller pamol) 1g x 3-4 vil ofte være tilstrækkelig.
Du vil blive tilbudt en afsluttende kontrol ca. 3 måneder efter operationen, men ved problemer er du selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig.

Komplikationer
Som ved en hver anden operation er der risiko for blødning og infektion. Disse komplikationer er sjældne, og kan behandles. Efter fedtsugningen kan der forekomme mindre uregelmæssigheder i huden. Der kan endvidere forekomme nedsat følsomhed af huden, ofte forbigående, således at følsomheden bliver normal igen.

Bisidder
Ifølge loven om kosmetiske behandlinger har du krav på at have en pårørende med til konsultationen. Dette anbefaler vi, at du benytter dig af, da der er mange informationer at forholde sig til.

Med venlig hilsen
Speciallæge Klinikken Privathospitalet Hunderup

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk