Privathospitalet Hunderup

Flyveører/stritører

Stritøre er en medfødt misdannelse af brusken i øret. Folden i ørebrusken er ofte ufuldstændig eller ”ørekoppen” er for stor, det kan også være en kombination af begge dele. Stritøre er ofte dobbeltsidig, men kan også være ensidig. Der er varierende grader af stritøre, og ofte er det både fysisk og psykisk generende for patienten.

Før operationen
Ved forundersøgelsen vil du blive informeret om operationen, og du vil få foretaget en kort helbredsgennemgang.

Operationen
Operationen foregår ambulant og som oftest i lokal bedøvelse. Selve indgrebet tager ca. 1 time. Ved selve operationen fjernes der en bræmme hud på ørets bagside, ørebrusken ”raspes” så den bliver blød og kan foldes på plads, evt. skal der også foretages en formindskelse af ”øreskålen”. Ørebrusken holdes på plads med tråde i dybden. Huden lukkes derefter med tråd der forsvinder af sig selv. Der anlægges en forbinding der holder ørerne ind til hovedet. Forbindingen skal du have på en uge døgnet rundt.

Efter operationen
Det er vigtigt at du holder dig i ro de første par dage efter operationen for at undgå blødning. Ved smerter kan der anvendes tbl. Paracetamol. Du skal komme til kontrol 7 dage efter operationen. Forbindingen fjernes. Du skal dog stadig anvende forbinding om natten endnu 7 dage.

Komplikationer
Som ved alle operationer er der en lille risiko for blødning og infektion. Disse komplikationer kan behandles. Der er stor forskel på hvordan personer danner ar, og hos nogle kan fremkomme et synligt ar bag på øret.

Bisidder
Ifølge loven om kosmetiske behandlinger har du krav på at have en pårørende med til konsultationen. Dette anbefaler vi, at du benytter dig af, da der er mange informationer at forholde sig til.

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk