Privathospitalet Hunderup

 

Fjernelse af svedkirtler i armhule

Der findes kirurgiske behandlinger mod svedtendens i armhulen.

Operationerne foregår ambulant og i lokal bedøvelse.

Der findes forskellige operations metoder:

1. Operationen med fjernelse af det svedkirtelbærende område:
Ved denne operation fjernes størstedelen af det hårbærende område i armhulen.
Og hermed også det område med den største koncentration af svedkirtler.
Ved operationen er der risiko for komplikationer, det vil sige blødning, infektion, dårlig sårheling med arproblemer.

2. Åben fjernelse af svedkirtler:
Gennem et langt, eller to kortere snit i armhulen, kan huden løsnes fra det dybere væv og indersiden af huden blotlægges. Derved kan en stor del af svedkirtlerne simpelt bortklippes med en saks. Denne operation kan ikke fjerne alle svedkirtler og en del af svedsekretionen vil vende tilbage. Risikoen for komplikationer er lavere end ved den foregående metode, men operationen efterlader fortsat ar i armhulen, og der er også risiko for blødning og infektion.

3. Sugecurettage:
Sugecurettage, lukket fjernelse af svedkirtler, er en mere skånsom metode.
Gennem to små snit på ca. ½ cm kan der indføres sugekanyler, svarende til dem der anvendes ved fedtsugninger. Herved kan svedkirtler bortsuges. Denne operation fjerner heller ikke alle svedkirtler og en del af svedsekretionen vil vende tilbage. Risikoen for komplikationer er lavere end for de to andre kirurgiske metoder. Men der er ligeledes risiko for infektion og blødning.

Prisen er 14.500 kr., for begge sider, og uanset hvilket indgreb du vælger.

Forundersøgelse
Ved forundersøgelsen aftaler du med kirurgen, hvilket indgreb du ønsker.
Du vil blive informeret om, hvad det er realistisk at forvente af operationen, hvilke følgevirkninger operationen har samt hvilke risici operationen medfører.

Botox
En midlertidig svedreduktion i armhuler, og andre steder på kroppen, kan opnås gennem indsprøjtning med Botox. Dette kan være velegnet, såfremt du i en kortere periode af dit liv føler svedsekretionen særligt generende. Botox behandlingen skal gentages med 3 – 9 mdr. mellemrum.

Pris pr armhule: 2.500 kr.

Bisidder
Ifølge loven om behandlinger har du krav på at have en pårørende med til konsultationen. Det anbefaler vi, at du benytter dig af, da der er mange informationer at forholde sig til.

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk