Privathospitalet Hunderup

 

Fjernelse af modermærker/hudtumorer  

Mange mennesker får med alderen kosmetisk skæmmende modermærker, fedtknuder, vorter og andre små forandringer i huden, som kan fjernes kirurgisk.
 
Operationen foregår i lokal bedøvelse, således at snittet så vidt muligt kommer til at ligge i hudfurernes retning. 
Når forandringen er fjernet, sys defekten med en tynd tråd, og der lægges en plasterbandage.

Komplikationer
Der er altid en lille risiko for infektion og blødning. Arret bliver som oftest tyndt og med tiden meget lidt synligt. Der findes dog enkelte personer, som kan danne røde og fortykkede ar.

Pris
Fjernelse af et modermærke/hudtumor koster fra 3.000 kr. Ved fjernelse af flere bliver det billigere, prisen aftales med kirurgen.
Evt. mikroskopisk undersøgelse koster 600 kr.

Bisidder
Ifølge loven om kosmetiske behandlinger har du krav på at have en pårørende med til konsultationen. Det anbefaler vi, at du benytter dig af, da der er mange informationer at forholde sig til.

 

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk