Privathospitalet Hunderup

Brystrekonstruktion

Kvinder der har fået fjernet et bryst oftest p.g.a. brystkræft eller som ønsker brystet/brysterne fjernet p.g.a. stor risiko for bryst kræft kan tilbydes brystrekonstruktion. Brystrekonstruktion kan laves primært, dvs. i samme operation som brystet fjernes, eller sekundært, dvs. at brystet er fjernet ved en tidligere operation.
På Privathospitalet Hunderup tilbydes der primær og sekundær brystrekonstruktion med ekspander/protese modellen.

Før operationen
Ved forundersøgelsen vil du blive informeret om fordele og ulemper ved operationen samt få foretaget en kort helbredsgennemgang.
I samråd med plastikkirurgen besluttes hvilken størrelse ekspander/protese, der skal anvendes.

Hvad er en ekspander?
En ekspander er en flad protese uden indhold, og som har en ventil, hvor igennem det er muligt at installere saltvand, således at ekspanden kan udvides. Der findes forskellige størrelse og typer af ekspandere. På Privathospitalet Hunderup anvendes kun ekspandere af høj kvalitet. Ekspander mærket er Mentor. (Henvisning til deres hjemme side).

Typer af implantater
Der anvendes forskellige typer at implantater. Implantaterne er dråbe formet og indeholder enten silikone eller saltvand. Silikoneimplantater har været anvendt i mange år, og fordelen ved disse er, at proteserne holder en pæn form og er særdeles holdbare. Videnskabelige undersøgelser har vist, at silikoneimplantater ikke øger risikoen for kræft- eller bindevævssygdomme. Kvinder med kendt bindevævssygdom bør dog, ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier ikke have implanteret silikoneproteser, men kan i stedet vælge saltvandsproteser. Saltvandsimplantater giver ikke det samme naturlige resultat og føles mere hårde. Desuden har protesen tendens til at folde, hvilket kan mærkes og ses. Saltvandsprotesen er knapt så holdbar og punkterer den, bliver brystet fladt.
Indenfor dråbeformet implantater findes der stor variation, således at implantatet kan tilpasse til den enkelte patient.
Der anvendes på Privathospitalet Hunderup implantater af høj kvalitet af mærkerne Mentor og Eurosilikone. Alle implantater skal skiftes efter 10-15 år.
Patientinfo.pdf

Implantatets placering
Implantatet placeres altid under brystmusklen, det gør proteseovergangen mindre synlig.

Ekspander/protese forløb
I forbindelse med første operation der foregår i fuld bedøvelse og under indlæggelse placeres ekspanderen. Ca. 14 dage efter kommer du til ambulant påfyldningen af ekspanderen. Der efter på fyldes der ca. 1 gang pr. uge indtil der er tilstrækkeligt saltvand i ekspanderen. Derefter skal der gå 2-3 måneder, hvorefter ekspanderen udskiftes til en blivende protese, det foregår i fuld bedøvelse og 1 døgns indlæggelse. Efter nogle måneder kan der laves brystvorte rekonstruktion, og efter yderligere et par måneder foretages der tatovering af brystvorteområdet, begge indgreb foregår ambulant og i lokal bedøvelse.

Forventninger
Det er vigtigt, når man vælger at få foretaget en brystrekonstruktion, at man har en realistisk forventning til resultatet. Det er ikke muligt at lave et bryst der fuldstændig ligner det der er blevet fjernet, eller som ligner det modsildige bryst. Det rekonstruerede bryst ligner et ”ung pige” bryst, det er ikke muligt at lavet ret meget hæng af brystet. Det endelige resultat er også meget afhængig af patientens egen bygning. Man kan forvente at få et bryst hvor det er symmetri med det modsildige bryst når der bæreres en Bh. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at lave reduktion/løft af det modsildige bryst (se brystreducerende operation) for at opnå symmetri.

Operationen
Når du skal i fuld narkose, er det vigtigt, at du er fastende. Dette indebærer at du må spise fast føde og drikke mælkeholdige væsker indtil 6 timer før mødetidspunktet. Du må drikke vand, saft, juice samt kaffe eller te uden mælk/ fløde, indtil 2 timer før mødetidspunktet. Under faste perioden må du ikke ryge.
Operationerne foregår i fuld bedøvelse, og du vil inden operationerne komme til at tale med anæstesilægen. I forbindelse med operationerne vil du få lagt en kanyle i en blodåre på håndryggen og vil du få antibiotika (Zinacef®) igennem kanylen for at forebygge infektion.
Umiddelbart inden operationen tages der et klinisk foto, og plastikkirurgen tegner på dig for at markere, hvor operationssnittet skal lægges. Operationerne varer ca. 1 time, hvis der samtidig skal fjernes et eller begge bryster forlænges operations tiden. Du skal som oftest være indlagt et døgn.

Efter operationen
Efter operationen kan du have nogle smerter, du vil få smertestillende medicin under indlæggelsen Efter udskrivelsen er det ofte tilstrækkeligt med paracetamol (fx Panodil, Pinex eller Pamol) 1g x 3-4.
Du vil blive udskrevet næste dag eller næste dag igen efter morgenstuegang. Operationen kræver afhentning, og du bør have en voksen hos dig det første døgn. Ofte er det nødvendigt at få hjælp til at komme i og ud af sengen de første par dage.
For at undgå blødning bør du holde dig i ro de første 2-3 dage. Du må dog gerne taget et let brusebad på 2. dagen. Du bør undlade at dyrke sport de første 3-4 uger. Efter første operation skal du regne med at være sygemeldt i 3-4 uger, lidt afhængig af hvilket job du har. Trådene fjernes efter ca.2 uger hos plastikkirurgen. Se ekspander /protese forløb.
Det anbefales, at du bruger små plastre (Micropore plaster fra 3M) på arrene i 3 måneder, da det giver pænere ar.
Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mennesker heler lige pænt. Hvis du har skæmmende ar efter tidligere operationer, er din risiko for at få mindre pæne ar øget. Arrene kan klø og blive tykke og røde, men dette vil gradvist aftage i løbet af måneder, og først efter 1-års tid kan man endeligt vurdere arrene. Det første års tid, bør du undgå sol og solarium på arrene.

Komplikationer
Blødning i operationsområdet kan forekomme og viser sig ved, at brystet vokser, og bliver ømt og spændt. Infektion er sjældent, det viser sig oftest efter 3-5 dage ved feber samt rødme, hævelse og smerter i operationssåret. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne ekspanderen/protesen, og man skal herefter vente 3-6 måneder, før en ny ekspander/protese kan implanteres. Hvis der optræder tegn på blødning eller infektion, skal du henvende dig til Privathospitalet Hunderup eller til vagtlægen.
Der kan komme forbigående nedsat følsomhed af huden omkring arrene.
Kroppen vil opfatte implantatet som et fremmedlegeme og forsøge at afgrænse det med bindevæv/arvæv, hvilket medfører, at der kommer en tynd kapsel rundt om implantatet. Nogle få procent af patienterne får kapsel skrumpning, brystet bliver hårdt, rykker opad og kan gøre ondt. Man kender ikke årsagen til kapselskrumpningen og har ikke mulighed for at forebygge tilstanden. Risikoen for kapselskrumpningen er ikke afhængig at typen af implantatet. Opstår kapselskrumpning kan den behandles, men det vil være nødvendigt med en ny operation, hvor kapslen spaltes.

Bisidder
Ifølge loven om kosmetiske behandlinger har du krav på at have en pårørende med til konsultationen. Dette anbefaler vi, at du benytter dig af, da der er mange informationer at forholde sig til.

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk