Privathospitalet Hunderup

Rynkebehandling
Botox
Restylane

Book tid online

 

 

 

 

 

 

 

 

Botox (Azzalure) rynkebehandling

Botox er et produkt, der indeholder botulinum A toksin. Stoffet har været benyttet siden 1980'erne. FDA godkendte i april 2002 Botox til kosmetisk brug. I 2006 var behandling med Botox den mest almindelige kosmetiske operation i USA.

De doser, der benyttes til kosmetisk brug er ganske små og helt ufarlige. Botox injiceres i musklerne under huden med en fin kanyle. Resultatet kan ses efter en 2-14 dage, og varer to til seks måneder (i gennemsnit 3 måneder), hvorefter behandlingen gentages.

Hvordan virker Botox?
Botox forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket fuldstændigt afslapper musklen. De muskler, som folder huden, fx i panden eller omkring øjnene, bliver derved forhindret i at trække sig sammen, og huden glattes ud. Virkningen kommer gradvist. Botox virker kun på såkaldte dynamiske rynker, dvs. rynker, der fremkommer ved sammentrækninger af muskler. Fuld effekt kan påregnes efter 2-14 dage, og virkningen holder i to til seks måneder. Såfremt man bliver behandlet, inden man får fuld bevægelighed af området igen, giver det huden lejlighed til at restituere sig, og dermed vil selv ganske dybe rynker kunne forsvinde. Følesansen i det behandlede område er uændret.

Behandling med Botox behøver ikke at give et mimikløst ansigt, da det afhænger af, hvor og hvor meget man indsprøjter af Botox.

Man anser Botox for ganske ufarlige i de doser, man benytter til kosmetisk brug.
Der kan i mindre end 1 % forekomme følgende sjældne bivirkninger: Hængende øjenlåg/øjenbryn, dobbeltsyn, tørre øjne, hævede øjenlåg, indadvendt øjenlåg, hovedpine og synsforstyrrelse. Disse bivirkninger er midlertidige og forsvinder af sig selv efter kort tid. Som det forventes for enhver injektionsprocedure kan lokaliseret smerte, ømhed og/eller blå mærker være forbundet med injektionen. Feber og influenza-syndrom er også rapporteret efter Botox behandlinger. Såfremt der efter behandlingen skulle opstå forværring eller uventede synke- eller talebesvær, problemer med at trække vejret eller muskelsvaghed, skal man omgående søge lægehjælp.

Hvilke områder kan behandles?
Botox er velegnet til bl.a. at behandle bekymringsrynker i panden, vrede-rynker mellem øjenbrynene, smilerynker omkring øjnene samt rynker omkring læber.

Ved den første konsultation bliver der givet informationer både skriftligt og mundtligt, og efter det, skal der minimum gå to dage førende behandlingen kan finde sted, ifølge en bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Efter behandlingen
Man må forvente en lettere rødme og hævelse efter injektionerne og det kan bløde lidt fra ét eller flere indstikssteder i nogle få minutter.  Der vil være en lille risiko for at udvikle "blå mærker", især hvis man ikke er ophørt med evt. indtagelse af stoffer, som giver blødningstendens.
Der vil ikke være smerter efter injektionerne.

Man kan bevæge sig og motionere som man plejer umiddelbart efter injektionerne. Det anbefales, at man aktivt bruger de muskler, som er blevet injicerede, for at fordele den injicerede Botox. Man skal undgå at massere de injicerede områder med fingrene, især svarende til injektionssteder lige over og imellem øjenbrynene.

Man bør ikke bruge makeup i det samme døgn, som injektionerne er blevet foretaget, idet der er risiko for tatovering af indstiksstederne. Den følgende dag kan makeup bruges som sædvanligt.

Rynkebehandling (inkl. moms):
Botulinum toxin (Azzalure®) - Pande 2.500 kr.
Botulinum toxin (Azzalure®) - Mellem øjnene 2.500 kr.
Botulinum toxin (Azzalure®) - "Kragetæer" ved øjnene 2.500 kr.
Botulinum toxin (Azzalure®) - Pande + mellem øjnene 4.500 kr.Botulinum toxin
Botulinum toxin (Azzalure®) - Pande+mellem øjnene+"Kragetæer" ved øjnene 6.000 kr.

Botulinum toxin (Azzalure®) - Nedad hængende mundvige 2.500 kr.

Botulinum toxin (Azzalure®) - Tværfold mellem undelæbe og hage 2.500 kr.

Botulinum toxin (Azzalure®) - Øjenbrynsløft 2.500 kr.

 

 

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk