Privathospitalet Hunderup

 

 

Ansigsløftning (minilift)

Ansigtsløftning er en operativ korrektion af slap hud og slapt væv overvejende på nederste 2/3 af ansigtet og på halsen.

Før operationen
Ved forundersøgelsen vil du blive informeret om fordele og ulemper ved operationen samt få foretaget en kort helbredsgennemgang.
En forudsætning for operation er, at man ikke ryger.

Operationen
Operation foretages oftest i lokalbedøvelse eller rus, men kan også foregå i fuld bedøvelse. Ved operationen lægges et snit foran og bag øret. Herefter strammes slap muskulatur op, og overskud af hud fjernes. Den resterende hud strammes til og syes sammen. Der lægges en blød forbinding.
Når du skal i fuld narkose, er det vigtigt, at du er fastende. Dette indebærer at du må spise fast føde og drikke mælkeholdige væsker indtil 6 timer før mødetidspunktet. Du må drikke vand, saft, juice samt kaffe eller te uden mælk/ fløde, indtil 2 timer før mødetidspunktet. Under fasteperioden må du ikke ryge.
Ved operation i fuld bedøvelse vil du inden operationen komme til at tale med anæstesilægen. I forbindelse med operationen vil du få lagt en kanyle i en blodåre på håndryggen og vil du få antibiotika (Zinacef®) igennem kanylen for at forebygge infektion.
Umiddelbart inden operationen tages der et klinisk foto, og plastikkirurgen tegner på dig for at markere, hvor operationssnittet skal lægges. Operationen varer ca. 2 time, og du skal være indlagt ca. 4 timer efter operationen.

Efter operationen
Efter operationen kan du have nogle smerter, du vil få smertestillende medicin under indlæggelsen. Efter udskrivelsen er det ofte tilstrækkeligt med paracetamol (fx Panodil, Pinex eller Pamol) 1g x 3-4.
Du vil blive udskrevet senere sammen. Operationen kræver afhentning, og du bør have en voksen hos dig det første døgn.
For at undgå blødning bør du holde dig i ro de første 2-3 dage. Du bør undlade at dyrke sport de første 3-4 uger. Du skal du regne med at være sygemeldt i 1uger, lidt afhængig af hvilket job du har. Trådene fjernes efter ca. 1 uge hos plastikkirurgen
Dagen efter operationen fjernes forbindingen, det er almindeligt med lidt hævelse og misfarvning, især på halsen. Der lægges en let forbinding, blot nede omkring hagen og op over hovedet. Denne kan man tage af og på efter behov. Efter 1 uge kan man anvende en let makeup.
Det er normalt med let hævelse, misfarvning, prikken og følelsesløshed samt stramning i huden. Dette fortager sig som sårhelingen skrider frem, men forsvinder først efter 3-6 måneder.
Undgå pludselige bevægelser af hovedet til siderne. Drej ikke hovedet, men hele overkroppen.
Undgå kraftige tyggebevægelser den første uge efter operationen.
Undlad at bære ørenringe 1-2 uger efter operationen.
Undgå at blege, farve eller permanente håret i 4 uger efter operationen.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle mennesker heler lige pænt. Hvis du har skæmmende ar efter tidligere operationer, er din risiko for at få mindre pæne ar øget. Arrene kan klø og blive tykke og røde, men dette vil gradvist aftage i løbet af måneder, og først efter 1-års tid kan man endeligt vurdere arrene. Det første års tid, bør du undgå sol og solarium på arrene.
Du vil blive tilbudt kontrol 3-6 måneder efter operationen.

Komplikationer
Blødning i operationsområdet kan forekomme. Infektion er sjældent, det viser sig oftest efter 3-5 dage ved feber samt rødme, hævelse og smerter i operationssåret. Hvis der optræder tegn på blødning eller infektion, skal du henvende dig til Privathospitalet Hunderup eller til vagtlægen.
Føleforstyrrelser som prikken og følelsesløshed i operationsområdet forsvinder oftest efter 3-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente.
Der er under operationen en lille risiko for at beskadige følenerven til øreflippen, hvilket medfører permanent følelsesløshed svarende til øreflippen.
Risiko for at beskadige en af bevægenerverne til ansigtet er ekstremt lille, da nerverne ligger i et dybere plan end hvor operationen foregår. En forbigående nedsat funktion (lammelse) kan i uhyre sjældne tilfælde forekomme i helt op til 6 måneder efter operationen.

 

Bisidder
Ifølge loven om kosmetiske behandlinger har du krav på at have en pårørende med til konsultationen. Dette anbefaler vi, at du benytter dig af, da der er mange informationer at forholde sig til.

Med venlig hilsen
Privathospitalet Hunderup

Privathospitalet Hunderup   ·   Hunderupgade 3  ·  5230 Odense M   ·   Tlf. +45 6313 7000   · info@privathospitalethunderup.dk